Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Profilaktyka uzależnień - projekt "Nie zmarnuj swojego życia"

Początek roku szkolnego 2021/2022 w ZSZ CKU Orneta rozpoczął się ideą realizacji działań profilaktycznych poruszających szerokie spektrum profilaktyki uzależnień, zagadnień związanych z podejmowaniem przez młodzież zachowań ryzykownych oraz promowanie aktywnych form dbania o zdrowie.

            Pod koniec września tego roku w auli szkolnej uczniowie ZSZ CKU w Ornecie wraz z Gronem Pedagogicznym gościli duet RYMcerzy (Jonatana Blank, ps. DJ Yonas oraz rapera Łukasza Bęś, ps. Bęsiu), którzy odwiedzili naszą szkołę z projektem „NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”, którego naczelnym celem było:

  • pogłębienie wiedzy uczestników projektu nt. konsekwencji zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, prowadzących do uzależnień, zachowań agresywnych i kryminogennych.
  • promowanie wśród ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży zachowań i postaw asertywnych przed destruktywnymi zachowaniami oraz mody na życie bez uzależnień w tym m.in.: zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwoju osobistego, edukacyjnego oraz działań pro społecznych i wolontariackich.
  • poszerzenie wiedzy kadry wychowawczej nt. rozpoznawania i diagnozowania zagrożeń związanych z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży.

Spotkanie edukacyjno – profilaktyczne odbywające się pod hasłem „Nie zmarnuj swojego życia” stanowiło dużą lekcję życia, a za cel naczelny miało uświadomić młodzieży, że ludzkie istnienie stanowi bezdyskusyjną wartość najwyższą i nie należy niszczyć go stosowaniem używek.

W 2013 r. RYMcerze zainicjowali projekt Nie Zmarnuj Swojego Życia. Honorowymi patronami projektu są Rzecznik Praw Dziecka i Ministerstwo Sprawiedliwości. Jego celami są: zachęcanie młodzieży w wieku szkolnym (od 13 do 19 lat) do rozwijania swoich pasji i talentów; promocja zdrowego stylu życia i wartości chrześcijańskich; profilaktyka uzależnień realizowana poprzez przestrzeganie przed próbowaniem używek (papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy), które mogą prowadzić do utraty zdrowia i życia oraz są przyczyną wzrostu przestępczości; pogłębianie wiedzy i świadomości kadry nauczycielskiej dot. używek. Projekt zachęca uczniów do angażowania się w akcje prospołeczne, takie jak wolontariat.

W ramach projektu raperzy podzielili się z publicznością swoimi doświadczeniami życiowymi. Wartości te są zawarte także w ich utworach, również prezentowanych na spotkaniu. W czasie spotkania raperzy zachęcili młodzież do spróbowania swoich sił w konkursie freestyle z możliwością wygrania nagród, a nauczyciele otrzymali konspekt do realizacji lekcji kontynuujących tematykę projektu, który złożono na ręce pedagoga szkolnego.

Należy podkreślić, iż projekt „Nie Zmarnuj Swojego Życia” jest wspierany przez grupę ambasadorów, do których należą Maciej Musiał, Tomasz Adamek, Jerzy Dudek, Marcin Kwaśny, Dominika Figurska i wokalista P.O.D. Sonny Sandoval. Przesłanie projektu promowane było w programach Dzień dobry TVN; Pytanie na śniadanie w TVP2; Dzień dobry, Polsko! TVP1 oraz w stacji Telewizji Republika i rozgłośniach radiowych Radio Warszawa, Polskie Radio.

Ogromne podziękowania dla Burmistrza Miasta Orneta Pana Ireneusza Popiela, który wspiera szkołę w działaniach profilaktyki uzależnień i za sprawą którego spotkanie RYMcerzy z młodzieżą ZSZ CKU w Ornecie mogło stać się możliwe.

 

Pedagog