Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Doradca Zawodowy

Bardzo często uczeń na progu końca szkoły zadaje sobie pytanie co robić po jej zakończeniu? Jaką wybrać uczelnie? Gdzie może szukać zatrudnienia? Doradca zawodowy podpowie gdzie i w jaki sposób jej szukać. Wskaże kolejne szkoły, w których może absolwent szkoły podnosić swoje kwalifikacje. Pomoże określić mocne strony ucznia, np. czy osoba ma predyspozycje do pracy z ludźmi, czy dobrze radzi sobie w stresującej pracy.

Celem działania doradztwa zawodowego jest:

  1. przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej;
  2. przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej;
  3. przygotowanie ucznia do roli pracownika;
  4. przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych;
  5. udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy przy realizacji tematyki związanej z wyborem zawodu i drogi dalszego kształcenia przez uczniów;
  6. wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia