Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Biblioteka

Regulamin Biblioteki Szkolnej

I. Postanowienia ogólne
1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły.
2. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory od poniedziałku do piątku, również w okresie ferii i wakacji.
4. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
5. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2018 r.

II. Regulamin wypożyczalni
1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
- lektury na okres 3 tygodni
- pozostałe książki na okres 1 miesiąca
- podręczniki na okres 10 miesięcy od września do czerwca.
W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
3. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
4. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
5. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
6. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zaginięcia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo wskazaną przez bibliotekarza.
8. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do zwrotu materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III. Godziny otwarcia biblioteki
poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 11:00 - 14:00
środa 8:00 -11:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 8:00 - 11:00

Zapraszamy wszystkich uczniów do wypożyczania książek, a zwłaszcza lektur szkolnych. Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.


Artykuły