Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Kadra

Język polski:
mgr Anna Basałygo,
mgr Katarzyna Leszczyńska,

Język rosyjski:
mgr Ałła Kijanko,

Język angielski:
mgr Danuta Kamińska,
mgr Rafał Skalski,
mgr Anna Szmajchel-Keler

Język niemiecki:
mgr Barbara Kucznier,
mgr Jan Lipiński,

Historia:
mgr Krystyna Badyda,
mgr Robert Sielicki,

Matematyka:
mgr Ałła Kijanko,
mgr Korgul Izabela,

Fizyka:
mgr Monika Życzko,

Chemia:
mgr inż. Marek Paluszek,

Biologia:
mgr inż. Marek Paluszek,

Geografia:
mgr Paweł Skiba,

Religia:
mgr Iwona Szcząchor,

Informatyka:
mgr Iwona Szcząchor,
mgr Robert Sielicki,

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Krystyna Badyda,
mgr Robert Sielicki,

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Anna Lipińska,

Wychowanie fizyczne:
mgr Wojciech Kijanko,
mgr Alicja Niedźwiecka,

Przedmioty zawodowe:
Kierunek Technik Logistyk
mgr Barbara Popiel,
mgr Renata Sowul-Potasznik,

Kierunek Technik Informatyk:
mgr Jacek Sochacki,
mgr Zbigniew Stawski,

Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Dorota Łabaszewska,

Pedagog:
mgr Monika Mancewicz.