Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Kadra

Język polski:
mgr Katarzyna Leszczyńska,
mgr Maria Taraszkiewicz,

Język rosyjski:
mgr Ałła Kijanko,

Język angielski:
mgr Anna Szmajchel-Keler,
mgr Danuta Kamińska,
mgr Agniesza Fabiszewska,

Język niemiecki:
mgr Barbara Kucznier,
mgr Jan Lipiński,

Historia:
mgr Robert Sielicki,
mgr Tomasz Kierwo,

Historia i teraźniejszość:
mgr Robert Sielicki,

Matematyka:
mgr Ałła Kijanko,
mgr Izabela Korgul,

Filozofia:
mgr Dorota Łabaszewska,

Fizyka:
mgr Monika Życzko,

Chemia:
mgr inż. Marek Paluszek,

Biologia:
mgr inż. Marek Paluszek,

Geografia:
mgr Robert Sielicki,

Religia:
mgr Iwona Szcząchor,

Informatyka:
mgr Iwona Szcząchor,

Wiedza o społeczeństwie:
mgr Robert Sielicki,

Wychowanie do życia w rodzinie:
mgr Krystyna Badyda,

Edukacja dla bezpieczeństwa:
mgr Anna Lipińska,

Wychowanie fizyczne:
mgr Wojciech Kijanko,
mgr Alicja Niedźwiecka,
mgr Ilona Dołęga,

Podstawy przedsiębiorczości:
mgr inż. Marek Paluszek,

Przedmioty zawodowe:
Kierunek Technik Logistyk
mgr Barbara Popiel,
mgr Paulina Andrzejewska,
mgr Renata Sowul-Potasznik,

Kierunek Technik Informatyk:
mgr Jacek Sochacki,
mgr Zbigniew Stawski,

Kireunek Technik Energetyk:
mgr inż. Jolanta Wasylczyszyn-Krawczyk,


Nauczyciel bibliotekarz:
mgr Dorota Łabaszewska,

Pedagog:
mgr Monika Mancewicz.