Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZE GRECJA 2024


Uczniowie, którzy za kilka dni pojadą do Grecji na dwutygodniowe praktyki zawodowe odbywają właśnie praktyki przygotowawcze.

W tym tygodniu Pani Agnieszka Fabiszewska szkoliła uczestników projektu z zakresu znajomości języka angielskiego. Młodzież doskonaliła słownictwo branżowe, słownictwo techniczne oraz podstawy gramatyki.
Pani Krystyna Badyda zapoznała uczniów z kulturą i obyczajami Grecji.
Natomiast Pani Katarzyna Leszczyńska podczas szkolenia pedagogicznego pomagała uczniom we właściwym przygotowaniu się i udziale w stażu.
W tym tygodniu uczniowie wyjeżdżający do Grecji odbyli spotkanie przygotowawcze z głównym organizatorem i koordynatorem wyjazdu, czyli Panem Tomaszem Duszą, który opowiedział o podróży, o tym jak się do niej przygotować oraz o praktykach zawodowych. Było to bardzo cenne spotkanie, bo dostarczyło wielu niezbędnych informacji. Pan Dusza odpowiadał na wszystkie nurtujące młodzież pytania zarówno te związane z praktykami oraz te dotyczące bagażu, hotelu i dokumentów.
Cykl spotkań i szkoleń przygotowawczych w tym tygodniu zakończyło spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających na praktyki. Pani Katarzyna Leszczyńska zapoznała rodziców z niezbędną dokumentacją, czyli umowami i porozumieniem oraz celami wyjazdu i całym procesem organizacyjnym. W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie grupy, czyli Pan Wojciech Kijanko i Pan Robert Sielicki, ktirzy będą czuwać nad bezpieczeństwem młodzieży.
Przyszły tydzień przyniesie kolejne szkolenia. Pragniemy, by nasza młodzież była przygotowana w pełni do wyjazdu, by najwięcej wyciągnęła z praktyk i cudownych wycieczek kulturowych, w których będzie uczestniczyć.
Nasza młodzież bierze udział w projekcie:
INFORMATYCY I LOGISTYCY Z ORNETY NA EUROPEJSKIM RYNKU PRACY - 2 EDYCJA
Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 realizowany na zasadach Program Erasmus+ w ramach projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniówi absolwentów oraz kadry kształceniazawodowego finansowanego ze środków ProgramuFERS.