Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stypendium socjalne - rusza wypłata środków.

Wszyscy z Państwa, którzy złożyli w UM w Ornecie wniosek o przyznanie stypendium socjalnego i spełnili wskazane w programie kryteria, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu SP 1 w Ornecie przy ul. Zamkowej 26 celem odebrania środków.
Stypendium będzie wypłacane do dnia 21 grudnia 2023 roku.
Wszelkie dodatkowe informacje pod numerem telefonu 55 2421120