Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Wycieczka edukacyjna INFORMATYKÓW

Uczniowie z klasy I TI oraz II TI, którzy kształcą się w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w branżowej wycieczce edukacyjnej. 

Dzięki doskonałej i wieloletniej współpracy Pana Jacka Sochackiego nauczycielela przedmiotów zawodowych informatycznych z @uwm nasza młodzież miała możliwość odwiedzenia Wydziału Matematyki i Informatyk.
Wizyta na uczelni i rozmowa z nauczycielem akademickim oraz koordynatorem regionalnym ECDL Panią Hanną Pikus tylko utwierdziła przyszłych informatyków, że dokonali dobrego wyboru kierunku kształcenia.
Naszej młodzieży została pokazana największa serwerownia UWM. Uczniowie wzięli rownież udział w teście kompetencji ECDL, którego wynik uzyskany przez naszych uczniów zachwycił wykładowcę UWM. Informatycy z najwyższą punktacją zostali nagrodzeni upominkami... oczywiście o charakterze informatycznym.
Pan Jacek Sochacki jest nie tylko wieloletnim nauczycielel przedmiotów zawodowych ale jest również praktykiem, który jak członek PTI od wielu lat zwiazany z firmą ZETO Software potrafi doskonale ukierunkować młodzież i nauczyć niezbędnych umiejętności informatycznych.
Dlatego ta wycieczka otwiera praktyczną przygodę naszej młodzieży z branżą IT.