Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

AKCJA INTEGRACJA

Integracja klasy 1TL

Uczniowie klasy ITL wraz z wychowawczynią Panią Agnieszką Fabiszewską raz opiekunem grupy Panem Mariuszem Pacholczykiem - nauczycielem przedmiotów zawodowych logistycznych, spędzili cudowny czas podczas pierwszego ogniska integracyjnego.
Uczniowie poznawali siebie, opowiadali o swoich zainteresowaniach i marzeniach. Wychowawczyni klasy rozmawiała z młodzieżą i tym samym budowała relacje z młodymi logistykami.
Gry, zabawy towarzyszyły spotkaniu, a uśmiech nue schodził im z twarzy. Wszystko w akompaniamencie pysznej kiełbaski z ogniska.