Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

UMOWA PATRONACKA ZSZ i MPEC

Dzięki usilnym staraniom Dyrektor Szkoły Pani Krystyny Badydy oraz ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu Pani Jolanty Wasylczyszyn-Krawczyk nauczycielki przedmiotów zawodowych energetycznych 8 września 2023r. została podpisana umowa patronacka między Zespołem Szkół Zawodowych CKU w Ornecie oraz MPEC Olsztyn- Bezpieczeństwo Ekologia Komfort reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Konrada Nowaka oraz Prokurenta Pana Marcina Seniuka.


Celem umowy patronackiej jest:
-podniesienie jakości praktycznego kształcenia zawodowego,
-nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz
-przygotowanie absolwentów ZSZ do podjęcia zatrudnienia.
Patronatem zostały objęte klasy kształcące w zawodzie technik energetyk.
Dzięki umowie patronackiej młodzież Ornety zyskała:
-możliwość czerpania wiedzy praktycznej podczas wizyt studyjnych zawodoznawczych w MPEC oraz
-wsparcie przedsiębiorstwa w organizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Młodzież ZSZ składa serdeczne podziękowania Pani Dyrektor i Pani J. Wasylczyszyn-Krawczyk.
Gratulujemy