Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

APEL WYCHOWAWCZO-INFORMACYJNY

W czwartek uczniowie ZSZ uczestniczyli w apelu wychowawczo-informacyjnym. Podczas apelu Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Badyda poinformowała młodzież o godzinach pracy:
-pedagoga szkolnego,
-pedagoga specjalnego,
-psychologa szkolnego.
Uczniowie zostali zapoznani również z ofertą zajęć praktyczno-technicznych TUS. Wszyscy uczniowie, którzy są chętni w uczestniczeniu w zajęciach TUS proszeni są o kontakt ze szkołą.
Dyrektor Szkoły przekazała również infirmacje wychowawcze.