Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Termin do kiedy przyjmowane są wnioski mija 15 września 2023 roku.

Wnioski składa się w sekretariacie UM w Ornecie.
Kryterium dochodowe jakie obowiązuje to 600 zł netto na osobę.
Dochód bierzemy z miesiąca poprzedzającego składanie wniosków tj. sierpień 2023.

Wnioski o stypendium socjalne można uzyskać:
-pobierając wniosek ze strony szkoły
-w gabinecie Pedagoga ZSZ CKU w Ornecie pokój nr 15 (obok pokoju nauczycielskiego)
-w sekretariacie szkoły

Więcej szczegółów w ogłoszeniu.
Serdecznie zapraszam do korzystania z pomocy.
Pedagog ZSZ CKU w Ornecie Monika Mancewicz