Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Szkoła Branżowa - kursy dokształcenia teoretycznego 2023/2024