Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Terminale w służbie szkoły

Dziś w murach naszej szkoły odbyło się szkolenie dla osób związanych zawodowo z edukacją. Tematem spotkania były rozwiązania terminalowe vCloudPoint oraz narzędzia Microsoft dla edukacji.

Organizatorem dzisiejszego spotkania była firma Prodata z Poznania oraz Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie. Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Pan Jacek Sochacki- nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych w ZSZ Orneta oraz członek zarządu Warmińsko-Mazurskiego Koła PTI.

Prowadzący dzisiejszą konferencję, czyli Pan Tomasz Goldyn - dyrektor handlowy oraz Pani Marta Szłapka - specjalista IT ds. edukacji omówili rozwiązania terminalowe vCkoudPoint oraz zastosowanie narzędzi #Microsoft dla edukacji. Poruszyli również kwestie zastosowań ich w bibliotece, sekretariacie oraz pracowni komputerowej.

Nasi goście dowiedzieli się również, co w praktyce daje szkołom, gminom i całym społecznościom zastosowanie narzędzi #Microsoft365.

Szczególnie podziękowania kierujemy również instytucjom, przy wsparciu których doszło do realizacji warsztatów: PTI - Polskie Towarzystwo Informatyczne, które objęło patronatem dzisiejszą uroczystość oraz Gminie ORNETA.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie: Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu w Olsztynie, Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu, Zespołowi Szkół Mechanicznych w Elblągu, Zespołowi Szkół Zawodowych w Lidzbarku Warmińskim, Szkole Podstawowej w Bażynach, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Świątkach, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Pieniężnie, Zespołowi Szkół w Lubominie, Zespołowi Szkół Ogólnokształcącemu w Ornecie, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Miłakowie, Gminie Wilczęta, Gminie Miłakowo.