Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Próbna ewakuacja w ZSZ

W środę w ZSZ została przeprowadzona próbna ewakuacja przeciwpożarowa. Dużym wsparciem w bezpiecznym opuszczeniu budynku była Grupa Mundurowa. To oni czuwali, by każdy uczeń i pracownik szkoły spokojnie opuścił mury szkoły.

Koordynatorem akcji był Pan Robert Sielicki, który złożył raport o przebiegu ewakuacja Pani Dyrektor Krystynie Badyda.