Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Informacja dyrektora szkoły w sprawie zasad i terminów rekrutacji 2021

Dyrektor ZSZ CKU informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22  do klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z języka polskiego i języka angielskiego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.