Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Certyfikat TOEIC

21 października 2020r. pełnoletni uczniowie klasy III TI oraz IV TI/TL  przystąpili do egzaminu TOEIC Test of English for International Communication, certyfikującego znajomości języka angielskiego w środowisku pracy wydawane przez Educational Testing Service (ETS). Egzamin obejmował słownictwo międzynarodowego środowiska pracy.

TOEIC Listening and Reading - określa poziom zaawansowania w słuchaniu i czytaniu, od poziomu początkującego (A1 według poziomów Rady Europy) do zaawansowanego (C1 według poziomów Rady Europy).

Nasi uczniowie posiadający certyfikatu TOEIC zyskują:

  • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji na studia
  • Potwierdzenie poziomu językowego w procesie rekrutacji zawodowej
  • Pozwala na międzynarodowe wykorzystanie wyników testu [staże, uczelnie wyższe, instytucje międzynarodowe, zatrudnienie zagranicą]
  • Do zaliczenia lektoratu/ kursu językowego
  • Do oceny potrzeb językowych
  • Do oceny postępów w nauce języka angielskiego
  • Egzaminy TOEIC zapewniają rzetelne, obiektywne i wiarygodne wyniki testów z języka angielskiego w odniesieniu do skali CEF [Poziomy Rady Europy].

Z niecierpliwością czekamy na wyniki egzaminu!!