Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Żółty talerz

Zółty talerz - baner

Żółty Talerz to program wsparcia systemu żywienia dzieci stworzony przez Kulczyk Foundation poprzez działanie tam, gdzie konkretne dziecko siada do posiłku: w stołówce, w świetlicy, czy też w domu rodzinnym. Program realizowany jest przy współudziale największych polskich organizacji pozarządowych:

 • Caritas diecezjalnymi,
 • Polskim Czerwonym Krzyżem,
 • SOS Wioskami Dziecięcymi,
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci,

a także placówkami szkolnymi i przedszkolnymi.

W ramach programu Dominika i Sebastian Kulczyk, fundatorzy Kulczyk Foundation, przeznaczyli środki finansowe na realizację czterech strategicznych celów:

 1. Więcej dzieci jedzących w stołówce
 2. Lepsze jakościowo i zdrowsze jedzenie
 3. Mobilizacja dorosłych do pomocy w żywieniu dzieci
 4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy o zdrowym żywieniu

Program, poza realizacją czterech strategicznych celów, kładzie nacisk na następujące wyzwania:

 • Należy mówić o żywieniu wszystkich dzieci w miejsce stygmatyzującego „dożywiania”.
 • Dziecko zje dobrze tylko wtedy, jeśli wszystkim wokół będzie na tym zależało.
 • Także samo dziecko, jeśli damy mu taką wiedzę, może nauczyć dorosłych, co znaczy prawidłowe żywienie!

Żółty Talerz to w założeniu nowy standard zmiany społecznej, który powstaje także z myślą późniejszego wykorzystania go w działaniach systemowych przez inne organizacje pozarządowe, instytucje centralne lub lokalne, czy zorganizowane grupy obywateli. Żółty Talerz to idea, która znajduje swoje odbicie nie tylko w Polsce. To również ze strony Kulczyk Foundation wsparcie żywienia dzieci w innych miejscach na świecie, w których wszechobecne jest zjawisko już nie tylko niedożywienia, ale głodu.