Zespół Szkół Zawodowych w Ornecie

Centrum Kształcenia Ustawicznego

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Dokumenty szkolne

AddThis Social Bookmark Button

Dokumenty Szkolne

Koncepcja pracy szkoły 2017 - 2022

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Branżowej 2017 - 2021

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Technikum 2017 - 2021
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5

Statut Zespołu Szkół Zawodowych CKU
Statut Technikum w Zespole Szkół Zawodowych CKU
Statut Szkoły Branżowej w Zespole Szkół Zawodowych CKU

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej - zał. 1
Regulamin rady rodziców - zał. 2

Regulamin samorządu uczniowskiego - zał. 3
Regulamin samorządu słuchaczy szkół dla dorosłych - zał. 4

Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (docx)
Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pdf)

Procedury postępowania nauczycieli i pracowników ZSZ CKU w Ornecie w sytuacjach trudnych i kryzysowych

Dokumenty związane z dydaktyką

Podstawa programowa dla zawodu Technik Informatyk 351203 wyd. 2012


Dokumenty Administracyjne

Przypominamy Państwu, że duplikaty wydaje się wyłącznie w wypadku utraty oryginału (zniszczenia, zgubienia) – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych – DU Nr 97, Poz. 624 – paragraf 22 ust. 1.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu,oryginał dokumentu traci ważność. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy zwrócić go Zespołu Szkół Zawodowych CKU w Ornecie

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa.

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Procedura wydawania duplikatów.

Zgoda rodziców na udział dziecka w imprezie szkolnej.

 
Reklama
v1.jpg

Patron Technikum Informatycznego

Reklama
Reklama

Ankieta dla kandydatów ZSZ CKU w Ornecie

Laboratorium edukacyjne ECDL

Reklama

Licznik odwiedzin

Dzisiaj8
Wczoraj8
Wizyt w tygodniu35
Wizyt w miesiącu286
Łącznie wizyt59010