Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Historia szkoły

Zabytkowy budynek Zespołu Szkół Zawodowych CKU

W pięknym, zabytkowym budynku przy ul. 1 Maja 20 mieści się obecnie Zespół Szkół Zawodowych CKU w Ornecie im. Stanisława Staszica. Pierwotnie obiekt był siedzibą sądu okręgowego - Amtsgericht. Budynek powstał w 1905 roku.

 

Historia budynku

Neogotycki budynek przy ulicy 1 Maja 20 powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku z przeznaczeniem na sąd. Wskazują na to informacje na temat innych budowli przy ulicy 1 Maja i ulicy Sportowej a powstałych w latach 1905 – 1906. Dokumenty odnośnie naszej szkoły nie zachowały się. Przed II wojną światową i zaraz po, mieścił się sąd i areszt. Od 1950 do 1956 roku budynek był siedzibą Szkoły Zawodowej Centralnego Urzędu Zawodowego. W latach 1956 – 1960 ponownie działał sad, a następnie do roku 1967 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Od 1967 do 12. września 1969 rozlokowało się Orneckie Przedsiębiorstwo Budowlane, które znacznie odnowiło wnętrze budynku. Ostatecznie 12 września 1969 r. nastąpiło przekazanie na potrzeby Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Historia Szkoły

– 23.07.1969 r. – Powiatowa Rada Narodowa w Braniewie powołuje Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą,
– 01.09.1971 r. – powstaje biblioteka szkolna,
– 24.06.1972 r. – wydano pierwsze świadectwo ukończenia szkoły,
– 17.02.1973 r. – pierwsza szkolna studniówka,
– 01.09.1973 r. – powołanie do życia szkoły zawodowej,
– 02.09.1974 r. – powstaje Technikum Mechaniczne dla Pracujących,
– 01.09.1976 r. – powstaje Średnie Studium Zawodowe,
– 25.11.1988 r. – nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz sztandaru,
– 01.09.1990 r. – wstąpienie szkoły w poczet Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Staszicowskich,
– 01.09.1992 r. – powstaje Liceum Zawodowe dla młodzieży w zawodzie sprzedawca – magazynier oraz mechanik maszyn i urządzeń                             przemysłowych, zmiana nazwy na Zespół Szkół Zawodowych,
– 05.05.1996 r. – pierwsza matura w szkole młodzieżowej,
– 01.09.1997 r. – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
– 01.09.1999 r. – powstaje 5–letnie Liceum Handlowe, otwarcie pełnowymiarowej pracowni informatycznej,
– 21.03.2003 r. – sesja naukowa „Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur”,
– 10.10.2003 r. – I Powiatowy Sejmik Ekonomiczny,
– 18.03.2005 r. – Wojewódzki Sejmik Ekonomiczny,
– 18.04.2008 r. – otrzymanie z rąk wiceminister Krystyny Szumilas Certyfikatu „Szkoła Przedsiębiorczości”,
– 01.07.2009 r. – 01.09. 2010 r. rozbudowa szkoły,
– 01.09.2013 r. – powstanie Centrum Kształcenia Ustawicznego,
– 01.09.2017 r. – powstanie Szkoły Branżowej I stopnia,
– 02.09.2019 r. – powstanie 5 –letniego technikum.