Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Śmieci segregujesz, świat ratujesz

Uczniowie klasy I TI/TL wraz z pomysłodawcą i organizatorem wyjazdu Panem Markiem Paluszkiem i opiekunem grupy Panią Barbarą Popiel mieli możliwość zwiedzenia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie zdobywając tym samym wiedzę z zakresu edukacji proekologicznej.

Dzięki współpracy samorządu Urzędu Miejskiego Orneta ze szkołą, nasza młodzież mogła uczestniczyć w bezpłatnej wycieczce. Sponsorem wyjazdu był Burmistrz Miasta Pan Ireneusz Popiel. Dzięki wsparciu urzędnika referatu ochrony środowiska Pani Angelice Bylicy wyjazd był doskonałą lekcja pogłębiającą świadomość ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.

Rzecznik prasowy ZGOK-u Pan Paweł Gęsicki podczas prelekcji uwrażliwił młodzież na problem segregacji odpadów. Zwrócił uwagę, że to od nas samych zależy jak czyste i piękne środowisko będziemy mieli i jak wiele odpadów i surowców wtórnych będziemy w stanie pożytecznie przetworzyć, chroniąc jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.

Zwieńczeniem wycieczki była wizyta w Głotowie w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Młodzież podczas spotkania z duchownym poznała legendę o cudownym odnalezieniu hostii oraz przeszła piękną Kalwarię Warmii składającą się z 14 kaplic.

Młodzież zdobyła wiedzę, poszerzyła swoje wiadomości oraz znalazła czas na żart, uśmiech i taniec.

Dziękujemy Panu Ireneuszowi Popielowi, Panu Markowi Paluszkowi, Panu Pawłowi Gęsickiemu, Pani Angelice Bylicy i Pani Barbarze Popiel za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.