Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Od 1 lutego 2021 kontynuacja nauki zdalnej

Od poniedziałku, 1 lutego do 14 lutego br.  obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Wprowadzono możliwość organizowania tzw. próbnych egzaminów szkolnych na terenie szkoły.

Link do informacji na stronie MEN