Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023/2024


Dyrektor Szkoły Pani Krystyny Badydy 4.09.2023r. oficjalnie rozpoczęła rok szkolny 2023/2024 składając wszystkim uczniom życzenia wytężonej pracy i wielu sukcesów.

Dzisiejsza gala była wyjątkowa, gdyż w imieniu starosty powiatu lidzbarskiego Pana Jana Harhaja wicestarosta Pan Jarosław Kogut wręczył Pani Dyrektor Krystynie Badyda akt powierzenia stanowiska dyrektora szkoły ZSZ na okres pięciu lat.
Pan wicestarosta Jarosław Kogut w imieniu własnym oraz Pana Starosty złożył Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom życzenia spełnienia, satysfakcji i radości z wykonywanych obowiązków.
Pani Dyrektor Krystyna Badyda szczególne słowa skierowała do pierwszoklasistów, którym życzyła, aby zawód jaki wybrali był spełnieniem ich ambicji i marzeń oraz by w przyszłości zostali doskonałymi fachowcami w swojej branży.
Życzenia siły, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej pracy Dyrektor Szkoły skierowała do wszystkich nauczycieli, a rodzicom życzyła wielu powodów do zadowolenia i owocnej współpracy ze szkołą.
Słowa wytężonej pracy, wielu sukcesów i umiejętności przezwyciężania wszelkich przeszkód życzyła młodzieży ZSZ przewodniczącą Rady Rodziców Pani Iwona Jaroń.
Dziś próg ZSZ CKU przekroczyła rekordowa liczba uczniów, bo aż 334, z czego 229 to uczniowie technikum, a 105 to uczniowie Szkoły Branżowej I Stopnia. Uczniowie będą uczyć sie w 11 oddziałach przy wsparciu 28 nauczycieli.
"Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, pogodne słowo" i takiego bogactwa życzymy nam wszystkim jak najwięcej w rozpoczynającym się właśnie roku szkolnym 2023/2024.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne ZSZ