Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Ważne informacje dla rodziców na czas kwarantanny

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Organizacja polega na tym, że:

  • Nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego drogą elektroniczną: Librus (portal.librus.pl), Messenger.
  • Uczniowie klas III TECHNIKUM obecnie maja zajęcia teoretyczne w szkole (praktyki odbędą się w innym terminie).
  • Uczniowie klas IV Technikum: kalendarz wystawienia ocen zakończenie szkoły oraz termin egzaminów maturalnych na dzisiejszą chwilę bez zmian.
  • Branżowa Szkoła I Stopnia: od 25 marca realizujecie plan lekcji zamieszczony w dzienniku elektronicznym zgodnie z dziennikiem kształcenie w szkole/praktyczna nauka zawodu u pracodawcy.
  • Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line jest potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach w nauczaniu zdalnym i stanowi podstawę do oceniania.
  • Aktywność określona przez nauczyciela, potwierdzona zapoznaniem się ze wskazanym materiałem, terminowe wykonywanie zadań zleconych przez nauczyciela może również stanowić warunek potwierdzający uczestnictwo ucznia w nauczaniu zdalnym i stanowi podstawę do oceniania.

 Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493):

  • dotychczasowy plan lekcji zamieszczony w dzienniku elektronicznym nie ulega modyfikacji,
  • nauczyciele pracują zgodnie z zamieszczonym w dzienniku elektronicznym planem lekcji,
  • uczniowie kształcą się według wytycznych otrzymywanych przez nauczycieli drogą elektroniczną – librus (szczegóły na librusie) messenger, itp. od 8 do 9 wysyłamy materiały.

 

Informuję, że:

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych.

Formy kontaktu z pracownikami szkoły:

Dyrektor Szkoły

Krystyna Badyda: tel.: 505 024 330 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsz.orneta@wp.pl

Sekretariat szkoły

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko dyżury.

W każdej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami sekretariatu w godz. 8:00-15:00 (tel.: 55 242 13 61) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsz.orneta@wp.pl

Pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach i dniach tygodnia:

Poniedziałek 8:00 – 12:00

Wtorek 9:00 - 13:00

Środa 8:00 – 12:00

Czwartek 9:00 - 15:00

Piątek 8:00 – 12:00

Kontakt z pedagogiem: przez dziennik elektroniczny Librus lub drogą mailową: m.mancewicz@zsz-orneta.edu.pl

Kierownik szkolenia praktycznego: kontakt telefoniczny: 55 242 13 61 w godzinach urzędowania:

Poniedziałek 8.00 – 12: 00

Wtorek 8.00 – 12:00

Środa 8.00 – 12:00

Czwartek 8.00 – 12:00

Piątek 8.00 – 12:00

 

Nauczyciele

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik LIBRUS, który jest możliwy w godzinach pracy wg planu lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym lub bezpośredni kontakt z wychowawcą.

Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów.

Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

 

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Krystyna Badyda