Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Zawieszenie zajęć nie dotyczy praktyk w Szkole Branżowej

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zawieszenia zajęć w odniesieniu do uczniów klas Szkoły Branżowej, pragniemy poinformować Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawieszone są tylko zajęcia odbywające się w szkole (§ 3. pkt. 2 rozporządzenia MEN - link do pełnej treści rozporządzenia poniżej), a praktyczna nauka zawodu pracowników młodocianych odbywa się zgodnie z regulacjami prawa pracy i nie podlega zawieszeniu.

Nasza jednostka nie jest wyposażona w warsztaty praktycznej nauki zawodu, a więc nie organizuje praktycznej nauki zawodu. Każdy uczeń Szkoły Branżowej w naszym zespole szkół, praktyczną naukę zawodu odbywa jako pracownik młodociany u pracodawcy, z którym ma podpisaną stosowną umowę.

Wobec powyższego, uczniowie Szkoły Branżowej w naszej szkole, zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwolnieni z zajęć lekcyjnych, ale muszą uczęszczać na praktyki zawodowe zgodnie z prawem pracy.

Poniżej podajemy link do rozporządzenia umieszczonego w Dzienniku Ustaw.

Dziennik ustaw