Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Projekt „Edukacja – Certyfikacja – Kwalifikacja”

W naszej szkole dzieki Fundacji na rzecz poprawy jakości życia OD-NOWA realizowany jest projekt Edukacja – Certyfikacja – Kwalifikacja. Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki projektowi 24 uczniów naszej szkoły zdobywa kompetencje cyfrowe w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych - ECDL. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikaty potwierdzające ich kwalifikacje w zakresie wybranych obszarów kompetencji cyfrowych.