Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

ENERGETYCY, A RUSZTOWANIA

Dzięki zaproszeniu dyrektora Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie - WMZDZ Pana Sebastiana Koguta uczniowie klasy II technikum kształcący się w zawodzie technik energetyk wzięli udzial w BMR - Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań

Podczas Mistrzostw nasza młodzież otrzymają ogrom wiedzy z zakresu praw i obowiązków wynikających z wykonywania zawodu montera rusztowań. Zawód ten jest ścisle powiązany z energetykiem, który często wykonuje prace na wysokościach.
Młodzież podczas mistrzostw:
-wzięła udział w debacie ekspertów BHP,
-obserwowała rywalizację drużyn monterskich,
-odwiedziła stoiska firm rusztowaniowych, sprzętu BHP oraz narzędzi,
-ogladała konstrukcje budowlane z rusztowań,
-wzięła udział w seminarium prowadzonym przez PIP, PIGR, SBE WIT, ZZ,
-oglądała wystawę fotograficzną poświęconą rusztowanią z Polski i świata,
-miała okazję zobaczyć pokaz kontrolowanej katastrofy rusztowania oraz ewakuację poszkodowanych.
W harmonogramie przebiegu mistrzostw był też program rozrywkowy o charakterze historycznym, czyli pokaz broni bractwa rycerskiego. Nie tylko uczniowie mogli poczuć się jak średniowieczny rycerz, ale i sama nauczycielka. Wszyscy natomiast mogli zobaczyć inscenizację walki rycerskuej w wykonaniu profesjonalnych rekonstruktorów.
Wyjazd na największe wydarzenie rusztowaniowe w Polsce był możliwy dzięki zaangażowaniu Pani Jolanty Wasylczyszyn-Krawczyk nauczycielki przedmiotów zawodowych energetycznych, która byla wspierana w opiece nad młodzieżą przez Panią Katarzynę Leszczyńską.