Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

ENERGETYCY W DZIAŁANIU

Energetycy nie zwalniają tempa w podnoszeniu własnych umiejętności.

Uczniowie klasy I TI/TL ksztalcacy się w zawodzie technik energetyk wzięli udział w branżowej wycieczce edukacyjnej do MPEC Olsztyn- Bezpieczeństwo Ekologia Komfort .
Nasi pierwszoklasiści poznali:
-jak pracuje sześć kotłów wodnych WR-25,
-jednostkę kogeneracji wyposażonej w 2 silniki spalinowe na paliwo gazowe,
-budowę trzech kompletnych instalacji oczyszczania spalin,
-przebudowę kotła WR-25 nr 3 w technologii ścian szczelnych do współspalania biomasy,
-emitor o wysokości 70 m.
To była bardzo pouczającą i wartościowa wycieczka. Kolejny raz uczniowie klasy pierwszej mieli okazję potwierdzić, że dokonali dobrego wyboru przyszłego zawodu.
Inicjatorem wyjazdu była Pani Jolanta Wasylczyszyn-Krawczyk, a opiekunem grupy był Pan Robert Sielicki.