Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stupendia szkolne o charakterze socjalnym

Okres styczeń - czerwiec 2024 roku