Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminów maturalnych

Pisemne egzaminy maturalne odbędą się w terminie od 8 czerwca do 29 czerwca 2020r.
Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych.

Dodatkowy termin egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 lipca 2020r. - 14 lipca 2020r.

Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.