Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w sesji czerwiec - lipiec 2020

Harmonogram egzaminów w sesji czerwiec – lipiec 2020r.
w Zespole Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie
Identyfikator szkoły  - 280905- 0131P

TECHNIKUM

1. Kwalifikacja jednoliterowa – Formuła 2012

A 32 – Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach.
Część praktyczna: 22 czerwca 2020r.  godz.13.00 (3 osoby) - 120 min model D

E 12 – Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.
Część pisemna : 23 czerwca godz. 10.00 (1 osoba) – 60 min

E 13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.
Część pisemna : 23 czerwca godz. 12.00 (4 osoby) - 60 min
Część praktyczna : 29 czerwca godz.16.00  ( 2 osoby) – 150 min  model WK

E 14 – Tworzenie aplikacji komputerowych i baz danych oraz administrowanie bazami.
Część pisemna : 23 czerwca  godz. 14.00 (12 osób) - 60 min
Część praktyczna : 24 czerwca  godz. 8.00 (6 osób) – 150 min, godz. 12.00 ( 6 osób) - 150 min  model DK

2. Kwalifikacja dwuliterowa – Formuła 2017

AU 22 – Obsługa magazynów
Część praktyczna:  22 czerwca godz. 9.00 (6 osób)  - 120 min model D

EE 08 – Montaż i eksploatacja systemów komputerowych , urządzeń peryferyjnych i sieci.
Część pisemna : 23 czerwca godz. 10.00 (10 osób) – 60 min
Część praktyczna : 29 czerwca godz. 8.00 (5 osób) – 150 min, godz. 12.00 ( 5 osób) – 150 min  model WK


SZKOŁA  BRANŻOWA

Sprzedawca

AU 20 - Prowadzenie sprzedaży.
Część  pisemna : 23 czerwca  godz. 10.00  (7 osób) – 60 min

Ślusarz

MG 20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn , urządzeń i narzędzi.
Część pisemna : 23 czerwca godz. 10.00 (4 osoby) – 60 min