Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Krystyna Badyda – 2018 –

Krystyna Badyda
Stanowisko Dyrektora szkoły objęła w trudnym dla oświaty momencie, wielkich reform, strajków nauczycieli. Zadanie, jakie przed sobą postawiła to uatrakcyjnienie oferty kształcenia zawodowego. Jest otwarta na zmiany. Dba o estetykę szkoły i serdeczną w niej atmosferę.