Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Elżbieta Fijarczyk – 2004 – 2018

Elżbieta Fijarczyk
Podjęła się pełnienie obowiązków w bardzo trudnym momencie – szkoła stała się placem budowy. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej pojawiły się możliwości skorzystania z Projektów w ramach funduszy na modernizację bazy dydaktycznej, wyposażenie pracowni informatycznych, hotelarskich, otwarcie nowych kierunków kształcenia. Uczniowie zdobywali dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty, szczególnie była to szansa dla środowisk objętych bezrobociem. Poznawali tajniki zawodu hotelarskiego w renomowanych hotelach polskich i zagranicznych.
Dała się poznać jako przyjaciel młodzieży, otwarta na ich pomysły i problemy. Dbałość o wysoki poziom wyników egzaminów maturalnych i zawodowych zaowocował mianem „szkoła sukcesu” . W pamięci bractwa szkolnego pozostał jej uśmiech i powiedzonka, typu „angielskiego to starczy ci tyle, by pojechać do Karbowa i z powrotem”.