Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres wrzesień-grudzień 2022

Wypłata środków w ramach Rządowego programu Stypendia szkolne o charakterze socjalnym za okres wrzesień-grudzień 2022 roku wypłacane jest w okresie od 15.12.2022r. do 21.12.2022r.