Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Akcja ewakuacja

Próbna ewakuacja szkoły.

Młodzież, nauczyciele i praciwnicy ZSZ uczestniczyli w próbnej ewakuacji szkoły, której celem jest przygotowanie całej społeczności szkolnej do sprawnego działania i szybkiego, bezpiecznego opuszczenia budynku w razie zagrożenia.
Koordynatorem akcji był Pan Robert Sielicki, który złożył meldunek z przebiegu próbnej ewakuacj Pani Dyrektor Krystynie Badyda.
Próbna ewakuacja zakończyła się sukcesem.