Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Młodzież ZSZ zdobywa kształci się przez działanie

Wizyta w oczyszczalni ścieków.

07.10.2022 r. uczniowe klas:

  • I TL,
  • I TI,
  • ITE

wraz z opiekunem Panem Markiem Paluszkiem wybrali się, na wycieczkę dydaktyczną do Oczyszczalni Ścieków PWIK w Ornecie na ulicy Elbląskiej.

Podczas wycieczki uczniowe zdobyli nową wiedzę z zakresu:

  • oczyszczania środowiska ściekowego,
  • działania wszelkiego rodzaju maszyn zajmujących się oczyszczaniem ścieków,
  • jak są one zbudowane oraz na jakiej zasadzie oparta jest oczyszczalnia i jakie czynniki na to wpływają.


Pierwszoklasiści sami mogli zobaczyć jak wszystko działa.
Dziękujemy Panu kierownikowi, który oprowadził nas i opowiedział historię założenia tej działalności.