Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Akcja integracja trwa przez cały rok

Uczniowie klasy II BS wraz z wychowawcą Panem Jackiem Sochackim i opiekunem grupy Panią Katarzyną Leszczyńską dzisiejszy dzień spędzili na ognisku klasowym.

Oceny są już wystawione, a wizja końca roku szkolnego za cudowne 8 dni tylko motywuje do spędzania czasu na łonie natury.

Uczniom klasy II BS ognisko klasowe należy się z podwójną mocą, gdyż oprócz ciężkiej pracy na zajęciach lekcyjnych, musieli przez cały rok szkolny wykazać się pracowitością w zakładach pracy oraz systematycznością podczas kursów zawodowych.

Z taką młodzieżą można konie kraść. Rozmową o pracy, szkole a przede wszystkim o dobrych filmach i naleśnikach nie było końca.
Dla chłopców atrakcyjniejsza stała się piłka niż rozmowy o Titanicu.

Serdecznie dziękujemy OSiR w Ornecie za możliwość miłego spędzenia czasu. Panie Tomku, jest Pan wspaniały.