Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Dzisiaj w naszej szkole odbył się apel wychowawczo-informacyjny.

Dyrektor Szkoły podziękowała za wysłuchanie i życzyła wszystkim, by w miłej i radosnej atmosferze spędzili DNI ORNETY 2022.

Dyrektor Szkoły Pani Krystyna Badyda podczas spotkania poruszyła kilka bardzo ważnych kwestii dotyczących:

  • zachowania bezpieczeństwa w czasie wakacji nad wodą,
  • rozważnego prowadzenia auta i zachowania najwyższego stopnia uważności,
  • dbałości o kulturę słowa i godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz w okresie wakacyjnym i nie tylko,
  • na umiejętne i rozsądne korzystanie ze wszelkich rozrywek w okresie wakacyjnym,
  • stroju ucznia, przypominając że jest on świadectwem człowieka,
  • zachowania bezpieczeństwa w kontaktach, gdyż cowid nadal istnieje i zagraża zdrowiu.