Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

REKRUTACJA TRWA - TECHNIK INFORMATYK

Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły na rok szkolny 2022/2023.

Ósmoklasisto, wybierając kierunek technik informatyk dokonujesz dobrego wyboru, bo jest to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko rozwijającej się branży informatycznej. Dziś niemal każda firma i urządzenie są zależne od sprzętu IT i sieci informatycznych. Dlatego zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży jest bardzo duże.

W naszej szkole nauczysz się:

 • projektować i tworzyć programy,
 • przygotowywać stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi do pracy,
 • diagnozować je i naprawiać,
 • przygotowywać lokalne sieci komputerowe i administrować nimi,
 • tworzyć strony internetowe i bazy danych oraz również nimi administrować.

Technik informatyk w ZSZ

W naszej szkole nauka w zawodzie technik informatyk:

 • odbywa się w specjalistycznych pracowniach komputerowych,
 • prowadzona jest przez doświadczoną kadrę nauczycielską,
 • odbywa się na sprzęcie, na którym zdaje się egzaminy zawodowe,

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Po ukończeniu szkoły technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny internetowe,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.

Technik informatyk to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy.

Absolwenci naszej szkoły często kontynuują naukę na studiach informatycznych.

Zapraszamy