Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

REKRUTACJA TRWA - TECHNIK ENERGETYK

Drogi Ósmoklasisto, zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną na rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy do zapoznania się z kierunkiem TECHNIK ENERGETYK.


Ósmoklasisto, wybierając ten kierunek kształcenia musisz wiedzieć, że ergetyka jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi przemysłu. Dziś czołowe przedsiębiorstwa z branży energetycznej w Polsce borykają się z deficytem średniej kadry technicznej, brakiem młodych pracowników z wykształceniem niezbędnym do pracy w branży energetycznej. Przemysł ten potrzebuje średniej kadry technicznej do pracy m.in. w elektrowniach, ciepłowniach i elektrociepłowniach. Kończąc nasze technikum gwarantujemy Tobie pewne zatrudnienie.

TECHNIK ENERGETYK W ZSZ

Kończąc kierunek technik energetyk w ZSZ zostaniesz fachowcem zajmującym się:

 • zagadnieniami wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i gromadzenia i wykorzystywania różnych rodzajów energii,
 • nadzorowaniem i obsługiwanuem maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach.

W naszej szkole zdobędziesz wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania energii,
 • nadzorowania i obsługiwania maszyn oraz urządzeń w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach,
 • eksploatacji maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
 • przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • przeprowadzania napraw i konserwacji maszyn i urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji,
 • wykonywania montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
 • użytkowania systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Program nauczania skupiony jest na zdobyciu przez 2 kwalifikacji związanych z zawodem technika energetyka:

 • ELE.06. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,
 • ELE.07. Montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Tytuł technika energetyka umożliwi Ci zatrudnienie w:

 • elektrowniach m.in. jądrowych
 • elektrociepłowniach,
 • zakładach przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej,
 • zakładach produkcji urządzeń energetycznych,
 • budownictwie i przemyśle na stanowiskach mistrzów, technologów, energetyków, techników ds. pomiarów, konserwatorów urządzeń i sprzętu elektrycznego.

Z tytułem technik energetyk:

 • będziesz przygotowany także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • będziesz przygotowany, aby rozpocząć studia. Masz wiele kierunków do wyboru, np. elektrotechnika, automatyka i robotyka.

Uzyskując tytuł technika energetyka możesz liczyć na zarobki:

 • Miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 5 000 PLN brutto.
 • Co drugi technik elektryk otrzymuje pensję od 4 140 PLN do 6 120 PLN.
 • 25% najgorzej wynagradzanych techników elektryków zarabia poniżej 4 140 PLN brutto.
 • Na zarobki powyżej 6 120 PLN brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych techników elektryków.

( źródło: wynagrodzenia.pl)

Zapraszamy