Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stypendium Burmistrza dla uczniów za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2020/2021

Uczniowie szkoły ponadpodstawowej, którzy w roku szkolnym 2020/2021 osiągnęli średnią ocen wynoszącą minimum 5,20 mają możliwość złożenia wniosku celem ubiegania się o Stypendium Burmistrza za wysokie wyniki w nauce.
Wnioski można składać w Sekretariacie ZSZ CKU w Ornecie.
Termin składania wniosków 08.12.2021 r.
Wniosek, klauzula RODO oraz tekst uchwały w załączniku.