Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Konkurs na plakat profilaktyczny

W miesiącu październiku 2021 roku w ZSZ CKU ogłoszony został Konkurs na Plakat Profilaktyczny pod hasłem „Aktywne Formy Dbania o Zdrowie”. Przedmiotem konkursu było zaprojektowanie oraz wykonanie plakatu w dowolnej technice, promującego zdrowy styl życia i aktywne formy dbania o zdrowie.

Do organizatora konkursu, pedagoga szkolnego ZSZ CKU w Ornecie, wpłynęły bardzo interesujące prace. Aby dać wyraz uznania artystycznemu zaangażowaniu oraz pomysłowości uczniów najciekawsze plakaty zostały wyróżnione oraz nagrodzone statuetkami, a także dyplomami podczas uroczystego apelu „Dzień Zdrowego Żywienia i Gotowania” w dniu 18.11.2021 roku.

Poniżej lista prac nagrodzonych oraz wyróżnionych.

Wyróżnienia:
Wyróżnienie - KLASA I BS   (Wychowawca Pan Robert Sielicki)
Wyróżnienie - KLASY IV TI  (Wychowawca Pani Anna Basałygo)

Prace nagrodzone w konkursie statuetkami i dyplomami:
Miejsce I  -  KLASA II TL  (Wychowawca Pani Paulina Andrzejewska)
Miejsce II  -  KLASA III G BS (Wychowawca Pani Ałła Kijanko)
Miejsce III  -  KLASA II TI  (Wychowawca Pani Anna Szmajchel – Keller)

Wszystkim uczestnikom dziękuję za udział w konkursie, wyróżnionym i nagrodzonym ogromnie gratuluję, jednocześnie zapraszam serdecznie do udziału w kolejnych profilaktycznych konkursach.