Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Konkurs na stronę www 11.11

ecdlW związku z zawieszeniem nauczania stacjonarnego, tegoroczne obchody Święta Niepodległości odbywały się w naszej szkole inaczej niż zazwyczaj. Sposobem na uczczenie święta był konkurs, w którym wzięli udział uczniowie klas III i IV Technikum Informatycznego.

Konkurs objęty był patronatem Koordynatora Regionalnego ECDL.

Prace konkursowe oceniali: Hanna Pikus - Koordynator Regionalny ECDL a zarazem wykładowca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wraz z nauczycielami informatycznych przedmiotów zawodowych - Jackiem Sochackim i Zbigniewem Stawskim.

Spośród kryteriów służących ocenie prac, najważniejsze były: poprawność działania i ogólny wygląd strony, a także nawigacja oraz zastosowane elementy interaktywne - np. quizy.

Komisja postanowiła nagrodzić oraz wyróżnić prace następujących uczniów (kolejność alfabetyczna):

Prace nagrodzone

  • Dudziński Błażej
  • Marzęcki Kacper
  • Szadziewski Michał

Prace wyróżnioneJedynak Sebastian

  • Polak Karolina
  • Postek Michał
  • Skubij Dawid
  • Wójcik Mateusz
  • Wójcik Sebastian

Dyplomy oraz nagrody będą wręczone w ustalonym z nagrodzonymi teminie.