Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Kursy i staże dla absolwentów

Absolwenci naszej szkoły mają możliwość odbycia kursów (np. operator wózka widłowego, itp.), a także stażu zawodowego w ramach projektu finansowanego z funduszy UE - "Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM".

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać u pani Agaty Prusarczyk (koordynowała projekt ECDL) tel.: 506 713 860 lub na stronie projektu (link poniżej).

Strona projektu "Zaprojektuj swoją pracę z POWEREM"