Zespół Szkół Zawodowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ornecie

Stypendium szkolne - Zmiany w związku z COVID-19

OGŁOSZENIE

DOTYCZY ŚWIADCZENIA – STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

             W związku z obecną sytuacją nadzwyczajną związaną z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Nas wszystkich, Burmistrz Ornety przedstawia poniżej formę w jakiej będzie w miesiącu Czerwcu 2020r. wypłacane ww. świadczenie:

  • Wypłata świadczenia pozostaje w takiej formie jak dotychczas z tym, że osoby pobierające stypendium szkolne mogą już składać rachunki i faktury do placówki w której jest wypłacane stypendium.
  • Faktury i rachunki powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie, podpisanej imieniem i nazwiskiem z podanym numerem telefonu.
  • Koperty wrzucamy do skrzynki/urny, która będzie znajdowała się przed szkołą/w holu/korytarzu.
  • Na tej podstawie będą przygotowane listy do wypłaty.
  • Z chwilą kiedy będziemy dysponować dotacją w 100% zostaną Państwo poinformowani od kiedy następuję wypłata świadczenia.
  • Pobranie świadczenia odbywać się będzie w szkole przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa zarówno z Państwa strony jak i instytucji, która będzie wypłacała stypendium szkolne.

 

Burmistrz Ornety

Ireneusz Popiel